Thực hiện Công văn số 506/GDĐT ngày 11/11/2021 của Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang về việc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho ...