Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường THCS Lê Lợi, đầu tuần thứ 2 của năm học (thứ Hai, ngày 12/9/2022), trường THCS Lê Lợi đã diễn ra một ...